Selecteer een pagina

kundalini reiki

Naast massage en adem maak ik tijdens een massagehealing gebruik van kundalini reiki om de levensenergie in jou – ook wel chi, ki of prana genoemd – weer vrij te laten stromen.

Kundalini is Sanskriet (oude Indo-Europese taal) voor ‘opgerold’ en duidt de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt in het wortel- of basischakra van de mens.

Het stroomt altijd in lichte mate door je heen. Het is de innerlijke kracht van creativiteit, bewustwording en zelfheling. Het kundalini-energiesysteem wordt gesymboliseerd door een caduceus. Het verwijst naar het opstijgen van de kundalini-energie door de chakra’s of zenuwknopen.

Chakra’s zijn energiecentra in je lichaam. Zij komen overeen met specifieke zenuwbanen of belangrijke organen. De zeven hoofdchakra liggen langs de wervelkolom, vanaf je staartbeen, stuit, tot boven op je hoofd, kruin.

De universele levensenergie ki is aanwezig in alles wat leeft. Het is de basis van reiki healing. Kundalini reiki is hierop een eigentijdse aanvulling en werkt vooral in op de chakra’s en het centrale energiekanaal van de wervelkolom. Het is geïntroduceerd door Ole Gabrielsen uit Denemarken. Optioneel werk ik ook met oerlicht.

oerlicht healing

Oerlicht is het oudste licht in het universum. Het was er al voor het ontstaan van de kosmos. Je kunt het zien als de blauwdruk van alle dingen in het universum. Ook in jou zit oerlicht. Zie het als jouw innerlijke licht, jouw verbinding met oer, de oorsprong, de bron.

Een oerlicht healing ondersteunt je energetisch op fysiek, emotioneel, mentaal en hoger zelf niveau. De healing duurt 10 tot 15 minuten en ontvang je aan het einde van de massagebehandeling. Grondlegger van deze healingvorm is Mathijs van der Beek.

 

met of zonder massage?

Het tarief voor een massage met oerlicht is € 90 voor 1,5 uur. De prijs van een losse oerlicht healing zonder massage is € 30 (inclusief intake en verslaglegging). Ik hoor het graag als je interesse hebt in een behandeling met oerlicht!

privacyverklaring & algemene voorwaarden van de praktijk

privacyverklaring

Bij contact met Lichaamseigen | Praktijk voor Massagetherapie ga je ermee akkoord dat ik bepaalde persoonsgegevens van je verwerk die je me verstrekt (hebt), bijvoorbeeld omdat je een behandelafspraak wilt maken, meer wilt weten over massagetherapie of omdat je me wilt informeren over je gezondheid of je welbevinden voor, tijdens of na de behandeling.

 • Regels en wetten die voor praktijk Lichaamseigen gelden zijn: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Je persoonlijke en medische gegevens leg ik vast in een beveiligd dossier, dat 20 jaar bewaard blijft vanaf de laatste wijziging. Je mag altijd je eigen dossier inzien. Ik heb als enige toegang tot je dossier en ik heb een geheimhoudingsplicht.
 • Ik deel je dossier(informatie) alleen na jouw schriftelijke instemming met andere zorgverleners – bijvoorbeeld na afronding van de therapie, bij verwijzing naar een andere behandelaar, bij waarneming door een collega-therapeut tijdens mijn afwezigheid – of met nabestaanden. In bijzondere, wettelijk vastgestelde situaties heeft een derde recht op inzage in je dossier, ook zonder jouw toestemming (inzagerecht nabestaanden).
 • Je persoonlijke en medische gegevens kunnen anoniem worden gebruikt voor vakinhoudelijke intervisie en intercollegiale toetsing. Ook voor het maken van de factuur gebruik ik relevante persoonsgegevens uit je dossier.
 • Ik leg alleen persoonsgegevens vast die jij zelf, bewust aan mij hebt verstrekt. Relevante gegevens worden verwerkt voor genoemde doeleinden maar niet langer bewaard dan nodig.
 • Onjuiste en / of onvolledige persoonsgegevens in je dossier kun je laten aanpassen of laten verwijderen, wat ik in je dossier kan vermelden. Indien ik je verzoek (nog) niet kan uitvoeren zal ik duidelijk toelichten waarom dat het geval is.
 • Voor website lichaamseigen.nl maak ik gebruik van gebruikersstatistieken om de werking van de website te verbeteren. Het programma werkt met analytische cookies voor het verkrijgen van gebruikersgegevens. Met de gegevensverwerker is een verwerkersovereenkomst afgesloten en de opties van het programma staan ingesteld op privacyvriendelijk en anoniem, overeenkomstig de handreiking van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook met het hostingbedrijf loopt een verwerkersovereenkomst.

 

algemene voorwaarden

Tijdens het intakegesprek onderteken je een behandelovereenkomst. Hiermee geef je aan op de hoogte te zijn van de privacyverklaring en akkoord te zijn met onderstaande algemene voorwaarden, ongeacht de locatie van de behandeling.

wederzijdse instemming

 • Voor de behandeling van een kind jonger dan 16 jaar ondertekenen beide ouders / de verzorger(s) of voogd(en) de behandelovereenkomst. De instemming geldt tot het moment van intrekking van het akkoord of tot het moment van beëindiging van de behandeling(en).
 • Ik verricht geen behandeling zonder jouw instemming. Je kunt de behandeling op elk moment in overleg met mij beëindigen. Een afgesproken behandeltraject / behandelovereenkomst kun je op elk moment eenzijdig beëindigen.
 • Ik zal een behandeling beëindigen of weigeren wanneer ik twijfel of verwacht dat (verdere) verrichting van de behandeling onverstandig, onverantwoord of ontoereikend is.
 • Ik zal je doorsturen naar je (huis)arts of een (collega-)therapeut als ik de indruk heb dat er andere of extra zorg nodig is.

informatievoorziening

 • Je ontvangt van mij voorlichting over massagetherapie en de te verwachten effecten tijdens en na de behandeling via het intakegesprek. Voor en tijdens de behandeling geef ik je alle relevante informatie die nodig is om de behandeling goed te laten verlopen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de (intake) informatie die je voorafgaand of tijdens een behandeling aan mij verstrekt. Die informatie kan van belang zijn om de behandeling op een verantwoorde en veilige wijze uit te kunnen voeren.
 • Wijzigingen in je gezondheid (operatie, medicatie, ziekten, klachten, blessures, allergieën, ontstekingen, psychosociale gesteldheid) geef je voor aanvang van de behandeling door.

betaling en declaratie

 • Je gaat akkoord met de tariefstelling voor de eerste behandeling inclusief intakegesprek en voor elke hierop volgende behandeling. De behandelkosten voor massagetherapie zijn vrijgesteld van btw.
 • Je kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen of verzetten. Een niet tijdig afgezegde afspraak breng ik in rekening.
 • Ik informeer je over tariefwijzigingen via de tariefstelling in de praktijk en op de website lichaamseigen.nl.
 • Na afloop van de behandeling ontvang je een digitale factuur. Je betaalt rechtstreeks aan mij (via bank / contant). Voor zakelijke declaratie ontvang je binnen 5 werkdagen na behandeling een digitale factuur op bedrijfsnaam (zonder btw).
 • Een massagebon is niet inwisselbaar voor het aankoopbedrag.

klachten en geschillen

 • Bij eventuele klachten over de behandeling stel ik het op prijs als je deze met mij bespreekt. We kijken dan of we er samen uit kunnen komen. Als je na het gesprek geen goed gevoel hebt over de klachtbehandeling, kun je gratis contact opnemen met het NIBIG.
 • Het NIBIG onderzoekt de klacht en bemiddelt bij een oplossing waarin jij je kunt vinden. Het NIBIG kan je ook wijzen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris of de geschillencommissie.

massagetherapie naast reguliere zorg

 • Massagetherapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of om ziektes te behandelen. Het is geen vervanger van behandelingen binnen de reguliere zorg. Massagetherapie en reguliere zorg kunnen elkaar wel goed aanvullen. Daarom stel ik het op prijs als je (huis)arts / therapeut op de hoogte is van jouw klachten en de massagebehandelingen.
 • Massagetherapie verhelpt geen ongeneeslijke ziekten. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van je gezondheid en je welbevinden. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandeltraject.
 • De dosering van voorgeschreven medicatie mag je nooit zonder overleg met je (huis)arts / therapeut aanpassen of stopzetten. Twijfel je hierover, in welke vorm dan ook, dan dien je contact op te nemen met je (huis)arts / therapeut.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen tijdens en / of na de behandeling door onvolledige, onjuiste of niet (tijdig) verstrekte medische informatie en wijzigingen. Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je gezondheid.

wijzigingen

 • Praktijk Lichaamseigen behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op eerder afgesloten behandelovereenkomsten, dit met ingang van 30 dagen na bekendmaking aan de cliënt.
 • Niet eens met een wijziging in de voorwaarden? Een behandeltraject / behandelovereenkomst kun je altijd weer opzeggen.

Massagetherapie ofwel masssagehealing heeft als doel om zelfgenezing te bevorderen. Je komt sneller weer in balans. Klachten kunnen afnemen. Je wordt je meer bewust van jouw gedrag dat de klachten veroorzaakt of verergert. Je leert beter te luisteren naar de signalen van je lichaam. De lichaamsenergie kan weer vrij stromen. Je voelt je vitaler, lichter en losser, beter geaard.

behandelen, of juist niet?

In een aantal gevallen is het niet mogelijk om een massagebehandeling te ondergaan (zie de absolute contra-indicaties). Bij sommige klachten is het beter om de aangedane lichaamsdelen niet te laten masseren (zie de lokale contra-indicaties). En in sommige situaties mag er wel gemasseerd worden met een aanpassing in techniek en / of tijdsduur. Massage beïnvloedt namelijk de stofwisseling. Wees daarom altijd open en eerlijk over je lichamelijke en psychosociale gesteldheid en je medicijngebruik, ook bij wijzigingen.

absolute contra-indicaties

 • Koorts, griep en acute ontstekingen
 • Algehele malaise, slapte, misselijkheid
 • Acuut trauma, ernstige verwondingen
 • Extreme vermoeidheid en uitputting
 • Ernstige hart- en vaataandoeningen
 • Hevige opleving van auto-immuunziekten
 • Gebruik van bepaalde medicatie
 • Bepaalde psychische aandoeningen
 • Gebruik van verdovende middelen
 • Eerste 3 maanden van zwangerschap

lokale contra-indicaties

 • Ontstekingen aan spieren, pezen en gewrichten
 • Botbreuken, herstel van trauma of na operatie
 • Besmettelijke huidaandoeningen, open wondjes
 • Veel of ernstige vorm van spataderen*
 • Oedeem*, vochtophopingen na trauma
 • Trombose*, gebruik van bloedverdunners*
 • Lichte hart- en vaataandoeningen* of -klachten*

* Informeer vooraf zelf bij je (huis)arts / therapeut of je een aangepaste behandeling kunt ondergaan.

saskia buitenkamp

lichaamseigen

massagetherapie